Onze diensten

Gecertificeerde Arbodiensten

"Experts in Arbowetgeving"
Het Arbo Gezondheidscentrum werkt louter met gecertifieerde Arbodiensten samen. Deze arbodiensten werken op een vernieuwende en productieve manier, waardoor ze moeiteloos de weg tussen alle instanties weten te vinden. Met een netwerk van specialisten en een mutlidisciplinaire aanpak verzorgen wij vanuit het Arbogezondheidscentrum in samenwerking met de Arbodienst verzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding en casemanagement op de beste manier. Omdat wij opereren vanuit een allesomvattend Arbo Gezondheidscentrum, met alle mogelijkheden voor activatietrajecten, kunnen wij alle vraagstukken rondom verzuim, activatie en vitaliteit oplossen. Kort samengevat bieden wij u Arbohulp 2.0!

Medische expertises

"Medische expertises kunnen duidelijkheid scheppen in ogenschijnlijk lastige situaties"
Duidelijkheid geven in lastige situaties, dat is wat met het uitvoeren van medische expertises kan worden bereikt. Ziekte en arbeidsongeschiktheid op de werkvloer zorgen bij zowel de werkgever als de werknemer voor een belemmering van de dagelijkse gang van zaken. Vervelend, want met personeel als grootste kapitaal is iedere werkgever gebaat bij een gezond en happy werkklimaat. Om gezondheidsproblematiek tijdig te signaleren en uitval zoveel mogelijk te voorkomen is praktisch advies en grondige diagnostiek in het kader van belastbaarheid heel belangrijk. Daarom werkt het Arbo Gezondheidscentrum samen met een bedrijf dat medische expertises verzorgd. Een veelzijdige organisatie die gespecialiseerd is in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die (langdurig) ziek- en arbeidsongeschikt zijn. Wij zijn er op gebrand om elke situatie zowel in tijd als in geld zo efficiënt mogelijk te beoordelen. Daarom werken we snel, grondig en zonder dikke adviesrapporten.

Sport & Beweging

Het Arbo Gezondheidscentrum heeft op haar locatie in Zeist een aparte vleugel waarin verschillende soorten activatietrajecten worden georganiseerd. Hiermee kunnen werknemers werk-fit worden gemaakt en werkzoekenden kunnen worden begeleid naar een nieuwe werkomgeving in het kader van spoor 2. Door middel van onze arbeidsmarktoriëntatietrajecten kunnen we dossiers sluiten voor het.V We plaatsen mensen middels een proefplaatsing, werkervaringsplaats of een betaalde baan. Ons plaatsingspercentage is derhalve zeer hoog.

De activatietrajecten bieden naast preventieve trajecten ook trajectbemiddeling naar passend werk, aan mensen die niet meer in hun huidige dienstbetrekking kunnen blijven werken. Om de zieke, of uit balans geraakte medewerker uit zijn isolement te halen worden wekelijks activiteiten ondernomen. De vitaliteitsprogramma’s vinden plaats in een inspirerende en rustige omgeving en dragen daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de gemoedstoestand van de zieke, waardoor hij meer naar zijn eigen mogelijkheden om te werken gaat kijken. De mogelijkheid bestaat om de medewerker al bij de eerste signalen van verzuim aan te melden om hem de hulp te bieden die hij nodig heeft.

Vitaliteitsprogramma’s: Voedings- en lifestyle adviezen, Sporten: cardio & fitness (onder begeleiding van een fysiotherapeut), Bewegen in de natuur: fietsen & wandelen, Ontspanningsmassages (ter bevordering en ondersteuning van het herstel/ algeheel welbevinden)

Job coaching

"Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht"
De job coaching-praktijk die aangesloten is bij het Arbo Gezondheidscentrum werkt in opdracht van het UWV en de Gemeentes om voor werkzoekenden met een uitkering een loopbaan te realiseren in het kader van re-integratietrajecten. Zij leren hoe ze hun (her)ontdekte mogelijkheden op de arbeidsmarkt kunnen vertalen in een succesvolle toekomst.

Contact opnemen?

Wilt u persoonlijk advies of meer weten?