Als een medewerker (lichte) klachten ervaart in het persoonlijk en sociaal functioneren, dan duurt het vaak veel te lang voordat er hulp wordt geboden. Nog erger is het feit dat er vaak helemaal niets gebeurt. De wachtlijsten in de curatieve sector zijn lang en de begeleiding is vaak beperkt én niet specifiek gericht op werkgerelateerde kwesties. Dit moet veranderen. Een daadkrachtige en snelle aanpak is nodig om medewerkers te ondersteunen en hun welzijn te waarborgen. Wij doen dit door middel van CoachingDirect, de anonieme (preventieve) online coaching interventie.

Waarom Arbo Gezondheidcentrum?

  • Geen wachttijden, directe toegang tot zorg.
  • Persoonlijk contact en snelle actie.
  • Expertise in psychisch en sociaal verzuim voor doelgerichte behandelingen.
  • Eigen gecertificeerd GGZ-behandelcentrum voor werkend Nederland.
  • Focus op duurzaam herstel en terugkeer naar werk dus kortere verzuimduur.

“Er werd met mij gesproken vanuit een menselijke kant. De mensenkennis van de specialist en de daarbij behorende interesse en tips waren zeer welkom. De gesprekken verliepen daardoor gemoedelijk en zonder enige vorm van protocolgerichte gesprekstechniek. Ik heb dat als zeer prettig ervaren en dat heeft me zeker op weg geholpen. Op dit moment werk ik weer volledig in mijn eigen functie en hebben de tips mij ook geholpen om te gaan met mijn aandoening.”

FAQ. Veel gestelde vragen.

Coaching bij arbodiensten omvat begeleiding en ondersteuning van werknemers die door ziekte of andere omstandigheden moeite hebben met hun werk. Het is gericht op het identificeren van belemmeringen en het vinden van een effectieve oplossing om deze te overwinnen, met als doel een succesvolle terugkeer naar werk. 

De duur van een coachingstraject kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften en omstandigheden van de werknemer. Over het algemeen streven we ernaar om een traject aan te bieden dat werknemers binnen 6 – 12 weken voldoende handvatten hebben verkregen en deze kunnen toepassen tijdens de re-integratie van het werk.

Meer informatie?

Heb je specifieke vragen of wil je meer weten over onze arbodiensten? Neem gerust contact op via ons contactformulier, per e-mail of telefoon. Ontdek vandaag nog hoe wij je kunnen helpen. Want niemand wordt beter van wachten op hulp.