Wanneer een medewerker uitvalt met klachten in het persoonlijk en sociaal functioneren, is tijd van essentieel belang. De huidige wachtlijsten in de curatieve sector zijn lang en de begeleiding is vaak beperkt én niet specifiek gericht op werk. Dit doen wij anders. Onze medische consultatie stelt bedrijfs- en arboartsen in staat om snel en accuraat te handelen, zodat alle betrokken partijen profiteren van een tijdige en juiste diagnose.

Medische consultatie 
Een laagdrempelige mogelijkheid voor medewerkers om direct gespecialiseerd advies te ontvangen. Want bij Arbo Gezondheidscentrum staat de zieke medewerker centraal. Wij bieden snel en doelgericht specialistisch consult. Onze specialist gaat onmiddellijk op zoek naar de oorzaak van de klachten. In de meeste gevallen kunnen we direct een nauwkeurige diagnose stellen of een vervolgonderzoek via het reguliere circuit initiëren. Dit maakt ons de snelste Arbo van Nederland.

Wij hebben een klanttevredenheid van een 8.8 onder werknemer van de consultaties. Mensen geven aan zich gehoord te voelen en fijn te vinden direct hulp van een echte specialist te krijgen.

Waarom Arbo Gezondheidcentrum?

  • Geen wachttijden, directe toegang tot zorg.
  • Persoonlijk contact en snelle actie.
  • Expertise in psychisch en sociaal verzuim voor doelgerichte behandelingen.
  • Eigen gecertificeerd GGZ-behandelcentrum voor werkend Nederland.
  • Focus op duurzaam herstel en terugkeer naar werk dus kortere verzuimduur.

“Ik heb het Arbo Gezondheidscentrum als heel positief ervaren. De benadering is zeer persoonlijk en authentiek. De professionals zijn zichzelf, en gedragen zich niet zo zeer als ‘De Dokter’. Ik word uitgedaagd! Terwijl ik al 21 jaar thuis loop, heb ik nu het gevoel goede stappen te kunnen maken. Het belangrijkste is dat er in mogelijkheden en oplossingen wordt gedacht en niet in onmogelijkheden.”

FAQ. Veel gestelde vragen.

Medische consultatie omvat het beoordelen van de gezondheidsklachten en medische beperkingen van werknemers die ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn verklaard. Het doel is om een duidelijk inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de werknemer en advies te geven over de mogelijkheden die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie.

Arbodiensten begrijpen de oorzaken van verzuim beter en stellen gerichte interventies voor om verzuim te verminderen. Door een grondige beoordeling van de gezondheidssituatie van werknemers kunnen passende maatregelen worden genomen voor een snelle en doeltreffende terugkeer naar werk.  

Tijdens een medische consultatie verzamelt de specialist medische informatie over de werknemer, voert aanvullend overleg met behandelaar en beoordeelt de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen voor re-integratie. Het proces kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer en de behoeften van de werkgever. 

Meer informatie?

Heb je specifieke vragen of wil je meer weten over onze arbodiensten? Neem gerust contact op via ons contactformulier, per e-mail of telefoon. Ontdek vandaag nog hoe wij je kunnen helpen. Want niemand wordt beter van wachten op hulp.