Over het Arbo Gezondheidscentrum

Het UWV vraagt steeds meer van de werkgever als het aankomt op het activeren van verzuim­ende werknemers. De activatietrajecten binnen het Arbo Gezondheidscentrum zijn bij uitstek de manier om uw zieke medewerker terug te kunnen laten keren in hun eigen of ander werk.

Het Arbogezondheidscentrum biedt alle mogelijke arbogerelateerde zaken én faciliteiten onder één dak aan. Onze locatie in Huize Schaerwijde in Zeist heeft een centrale ligging in een groene omgeving. Absoluut een plek waar (zieke) medewerkers nieuwe inspiratie en energie op kunnen doen.

Bij het Arbo Gezondheidscentrum zijn diverse specialisten en bedrijven aangesloten. Onder andere een gecertificeerde Arbodienst en Activatiepunt maken deel uit van het centrum. Binnen het Arbo Gezondheidscentrum krijgen mensen kortom de juiste begeleiding en aandacht die ze nodig hebben om (uiteindelijk) weer optimaal te kunnen functioneren.

Waar wij voor staan

vitaliteit icoon arbo gezondheidscentrum

Beweging, voeding en vitaliteit

Doel van het Arbo Gezondheidscentrum is om werknemers werk-fit en vitaal te krijgen en te houden. Met een hands-on mentaliteit, passende vitaliteitsprogramma’s en de juiste mensen biedt het Arbo Gezondheidscentrum werknemers de juiste zorg om (weer) optimaal te kunnen functioneren.

icoon duurzaam arbo gezondheidscentrum

Duurzame inzetbaarheid

Een belangrijk speerpunt van het Arbo Gezondheidscentrum is duur­zame inzetbaarheid. De trajecten zijn preventief, duurzaam en gericht op de lange termijn. Binnen het Arbo Gezondheidscentrum krijgen mensen de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben om (uiteindelijk) weer optimaal te kunnen functioneren.
icoon multidisciplinair arbo gezondheidscentrum

Multidisciplinaire aanpak

Het Arbo Gezondheidscentrum hanteert bij (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid een snelle en grondige aanpak, die multidisciplinair wordt ingestoken. Dat wil zeggen dat er vanuit verschillende invalshoeken door ervaren en specialistische beoordelaars naar elke individuele situatie wordt gekeken. Expertise en effectiviteit staan daarbij voorop. Wij geloven in een bondig, helder en sluitend advies, met als doel re-integratie zo snel mogelijk te realiseren.

Sociaal Ondernemerschap

Het Arbo Gezondheidscentrum is een dienstverlenend bedrijf, gericht op mensen. Wij hebben sociaal ondernemerschap op onze eigen manier geïnterpreteerd. Naast dat wij goed voor onze eigen mensen en de mensen van onze klanten zorgen, hechten wij ook veel waarde aan onze omgeving. Het AGC heeft daarom twee ezels geadopteerd van De Ezelsociëteit in Zeist. Hierdoor kunnen de ezels behandeld worden voor ziektes en kan er goed voor ze worden gezorgd. Meer informatie vindt u op www.ezelsocieteit.eu.
beeld rondje werkwijze

Werkwijze

Intake

Tijdens het intakegesprek worden minimaal drie specialisten ingezet: dit kan een combinatie van de arts, de arbeidsdeskundige, de mental coach/therapeut en/of de bewegingstherapeut zijn.

Actieplan

Samen met de betreffende medewerker wordt een actieplan opgesteld en wordt er bekeken welke activiteit voor hem of haar geschikt is en in welke hoeveelheid hij een bezoek aan het centrum kan brengen. De mogelijkheid bestaat om uw medewerker één of twee keer per week te laten komen. In weeklijsten worden de dagelijkse activiteiten opgenomen die uw medewerker na overleg zelf op gaat pakken. De meesten zijn na een paar sessies klaar om het werk weer (langzaam) op te pakken.

Activatietraject

In overleg met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige wordt bekeken op welke manier het activatietraject kan worden vormgegeven. De activiatietrajecten hebben een duur van zes tot twaalf weken. Die periode kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. Als uw werknemer zich betermeldt voordat het traject is afgerond, dan stopt het traject en betaalt u automatisch minder.