Intake

Tijdens het intakegesprek worden minimaal drie specialisten ingezet: dit kan een combinatie van de arts, de arbeidsdeskundige, de mental coach/therapeut en/of de bewegingstherapeut zijn.

Actieplan

Samen met de betreffende medewerker wordt een actieplan opgesteld en wordt er bekeken welke activiteit voor hem of haar geschikt is en in welke hoeveelheid hij een bezoek aan het centrum kan brengen. De mogelijkheid bestaat om uw medewerker één of twee keer per week te laten komen. In weeklijsten worden de dagelijkse activiteiten opgenomen die uw medewerker na overleg zelf op gaat pakken. De meesten zijn na een paar sessies klaar om het werk weer (langzaam) op te pakken.

Activatietraject

In overleg met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige wordt bekeken op welke manier het activatietraject kan worden vormgegeven. De activiatietrajecten hebben een duur van zes tot twaalf weken. Die periode kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. Als uw werknemer zich betermeldt voordat het traject is afgerond, dan stopt het traject en betaalt u automatisch minder.

Gecertificeerde Arbodienst

Als onderdeel van het Arbogezondheidscentrum zijn er gecertificeerde arbodiensten aangesloten. Deze zijn door ons geselecteerd. Dat betekent dat wij ook de kwaliteit waarborgen en zorgen voor een correcte en efficiënte workflow tussen onze verschillende diensten.

Medische Expertises

Om gezondheidsproblematiek tijdig te signaleren en uitval zoveel mogelijk te voorkomen is praktisch advies en grondige diagnostiek in het kader van belastbaarheid heel belangrijk. Daarom werkt het Arbo Gezondheidscentrum samen met een bedrijf dat medische expertises verzorgd.

Sport & Beweging

Het Arbo Gezondheidscentrum heeft op haar locatie in Zeist een aparte vleugel waarin verschillende soorten activatietrajecten worden georganiseerd. Hiermee kunnen werknemers werk-fit worden gemaakt en werkzoekenden kunnen worden begeleid naar een nieuwe werkomgeving in het kader van spoor 2. Door middel van onze arbeidsmarktoriëntatietrajecten kunnen we dossiers sluiten voor het UWV. We plaatsen mensen middels een proefplaatsing, werkervaringsplaats of een betaalde baan. Ons plaatsingspercentage is derhalve zeer hoog.

Job Coaching

De job coaching-praktijk die aangesloten is bij het Arbo Gezondheidscentrum werkt in opdracht van het UWV en de Gemeentes om voor werkzoekenden met een uitkering een loopbaan te realiseren in het kader van re-integratietrajecten.