Actieplan

Samen met de betreffende medewerker wordt een actieplan opgesteld en wordt er bekeken welke activiteit voor hem of haar geschikt is en in welke hoeveelheid hij een bezoek aan het centrum kan brengen. De mogelijkheid bestaat om uw medewerker één of twee keer per week te laten komen. In weeklijsten worden de dagelijkse activiteiten opgenomen die uw medewerker na overleg zelf op gaat pakken. De meesten zijn na een paar sessies klaar om het werk weer (langzaam) op te pakken.