Meneer R

“Er werd met mij gesproken vanuit een menselijke kant. De mensenkennis van de specialist en de daarbij behorende interesse en tips waren zeer welkom. De gesprekken verliepen daardoor gemoedelijk en zonder enige vorm van protocolgerichte gesprekstechniek. Ik heb dat als zeer prettig ervaren en dat heeft me zeker op weg geholpen. Op dit moment werk ik weer volledig in mijn eigen functie en hebben de tips mij ook geholpen om te gaan met mijn aandoening.”