Activatietraject

In overleg met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige wordt bekeken op welke manier het activatietraject kan worden vormgegeven. De activiatietrajecten hebben een duur van zes tot twaalf weken. Die periode kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. Als uw werknemer zich betermeldt voordat het traject is afgerond, dan stopt het traject en betaalt u automatisch minder.